Danh mục sản phẩm
Đối tác trái
  • upload/web/50/507222/slide/2014/07/30/11/32/140673794053.jpg
  • upload/web/50/507222/slide/2014/07/30/11/36/140673818331.jpg
  • upload/web/50/507222/slide/2014/07/30/11/37/140673824884.jpg
  • upload/web/50/507222/slide/2014/07/30/11/38/140673829919.png
  • upload/web/50/507222/slide/2014/07/30/11/42/140673853958.jpg
  • upload/web/50/507222/slide/2014/07/30/11/42/140673855193.jpg
  • upload/web/50/507222/slide/2014/07/30/11/43/140673858981.jpg
  • upload/web/50/507222/slide/2014/07/30/11/34/140673804292.jpg
  • upload/web/50/507222/slide/2014/07/30/11/35/140673810318.jpg
  • upload/web/50/507222/slide/2014/07/30/11/44/140673864923.jpg

Huawei USB 3G model E303u - 1 + Sim

Theo dõi  |  So sánh  |  Lượt xem : 720  |  Ngày đăng : 28/07/2014
Giá sản phẩm 679.000 VND
Tính năng nổi bật: Kết nối Internet mọi lúc mọi nơi, tốc độ 7.2Mbps, Hỗ trợ khe thẻ nhớ
Số lượng mua
Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng