Danh mục sản phẩm
Đối tác trái
  • upload/web/50/507222/slide/2014/07/30/11/32/140673794053.jpg
  • upload/web/50/507222/slide/2014/07/30/11/36/140673818331.jpg
  • upload/web/50/507222/slide/2014/07/30/11/37/140673824884.jpg
  • upload/web/50/507222/slide/2014/07/30/11/38/140673829919.png
  • upload/web/50/507222/slide/2014/07/30/11/42/140673853958.jpg
  • upload/web/50/507222/slide/2014/07/30/11/42/140673855193.jpg
  • upload/web/50/507222/slide/2014/07/30/11/43/140673858981.jpg
  • upload/web/50/507222/slide/2014/07/30/11/34/140673804292.jpg
  • upload/web/50/507222/slide/2014/07/30/11/35/140673810318.jpg
  • upload/web/50/507222/slide/2014/07/30/11/44/140673864923.jpg

USB 3G Alcatel X230S (đen)

Theo dõi  |  So sánh  |  Lượt xem : 546  |  Ngày đăng : 28/07/2014
Giá sản phẩm 550.000 VND
Tính năng nổi bật: USB 3G HSUPA upto 5.76Mbps UL, HSDPA upto 7.2Mbps, UMTS upto 384kbps, EDGE upto 237Kbps download, upto 118 Kbps Upload, GPRS. S/p Windows 2000, XP, Vis
Số lượng mua
Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng